Jazykové korektúry písanie a optimalizovanie textov

profesionálne jazykové korektúry a úpravy textov v slovenskom jazyku

V praxi sa často stretávame s textami, ktorým chýba jazyková úprava. Ide nielen o rôzne letáky a brožúrky, ale aj o materiály, ktoré by mali byť na vysokej reprezentatívnej úrovni. Absencia jazykovej korektúry alebo nevhodne napísaný text dokážu potom pokaziť celkový dojem. 

Pri práci s textovými editormi (napr. MS Word) síce máme možnosť automatickej kontroly pravopisu, táto funkcia však nedokáže obsiahnuť všetky pravopisné a gramatické javy. Navyše, pri vykonávaní jazykových korektúr nestačí len perfektne ovládať pravopis. Rovnako dôležité je vedieť zvoliť čo najvhodnejšie výrazy, používať správne slovné väzby, slovosled vetných konštrukcií, zohľadňovať jazykový štýl a cieľovú skupinu. 

Vďaka našim doterajším skúsenostiam s rôznymi redakciami a klientmi vám zaistíme bezchybné texty, ktoré budú štylisticky zdokonalené a dokážu vás reprezentovať.

Jazykové korektúry robíme pre rôznych klientov s rôznym zameraním:

  • informačné letáky, brožúry a príručky,
  • firemné materiály a prezentácie,
  • reprezentačné materiály pre rôzne organizácie, združenia či samosprávy,
  • reklamné texty,
  • diplomové a dizertačné práce,
  • časopisy a knihy,
  • internetové stránky.

tvorba originálnych textov (copywriting)

Text je vizitkou jeho autora a tiež vašej firmy. Reklamné texty či firemné prezentácie dokážeme upraviť alebo vytvoriť na mieru tak, aby vašich klientov a cieľové skupiny zaujali.

Naším cieľom je písať texty, ktoré budú efektívne, kvalitné a originálne.

písanie a optimalizovanie textov pre webové stránky

Ak chcete mať dobrú internetovú stránku, nestačí, keď bude mať len nápaditú grafiku a dobrú navigáciu. Na to, aby bola stránka naozaj dobrá, je dôležitý aj vhodne napísaný text, ktorý je cielený, posilní vašu značku a zároveň zlepší pozíciu stránky vo vyhľadávačoch. 

Pripravíme vám texty pre rôzne webové projekty:

  • na konkrétne témy,
  • s jedinečným obsahom,
  • prepracujeme už existujúci obsah.

Chcete sa dozvediet viac?

pokračujte ďalej

napíšte nám

*  
*  
*  
*

Netto SK, s.r.o.